پروانه راحت بده ای شمع که امشب   از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم     «حافظ»

شنبه , ۲۸ دی ۱۳۹۸