دست اگر دست من و دامان اگر دامان اوست   مي‌رود اين دست و آن دامن نمي‌آيد به‌دست     «پژمان بختياري»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

سینما