بگذر ز کبر و ناز که دیده‌ست روزگار   چین قبای قیصر و طرف کلاه کی     «حافظ»

سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

ترمه گرافیک