سبزهٔ خوابیده را بیدار سازد آب و من   چون شوم مست از شراب ناب خوابم می‌برد     «صائب تبریزی»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

سجاد رشیدی‌پور