گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی   لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشیم     «حافظ»

جمعه , ۱۴ آذر ۱۳۹۹

محمد رمضانی