ماه مهر آیین که میزد باده با رندان کجاست   باد مشکین دم که بوی عشق می آورد کو؟     «رهی معیری»

یکشنبه , ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

حامد عسکری